Select Page

Wat is flexibele specialisatie?

02/01/2020
In de snel veranderende markt van vandaag is de mogelijkheid om snel aan te passen cruciaal. Het is in steeds meer bedrijfstakken de enige manier om te overleven. Flexibele specialisatie is een bedrijfsstrategie die een bedrijf toepast om sneller te kunnen reageren op vragen uit de markt. Een belangrijk onderdeel van deze strategie is dat werknemers meerdere vaardigheden bezitten en het bedrijf bezit, bij voorkeur, multifunctionele machines en apparatuur. Met andere woorden: het bedrijf heeft mensen en apparatuur die veel verschillende dingen kunnen doen. “Flexibele specialisatie is een strategie waarbij een bedrijf zichzelf uitrust met multi-use apparatuur, multi-geschoolde werknemers en innovatieve leidinggevenden, om zich snel aan te passen aan een snel veranderende markt en zakelijke omgeving.” Flexibele specialisatie is dus iets anders dan ‘flexibel personeel’. Daarover leest u meer in dit blog.

Flexibele specialisatie tussen bedrijven

De term kan ook verwijzen naar een alternatief productiemodel. Het model is gebaseerd op de spreiding van de productie tussen veel verschillende producerende bedrijven, d.w.z. producenten. De producenten kunnen samen snel reageren op veranderende omstandigheden en eisen in de markt. Dit artikel richt zich op de betekenis van de term wanneer deze naar één bedrijf verwijst. Met andere woorden, één bedrijf met multi-geschoolde werknemers en multi-use apparatuur.

Flexibele specialisatie tegenover Fordisme

De afgelopen decennia is het vermogen van bedrijven om zich aan te passen aan een veranderende markt cruciaal geworden. Flexibele specialisatie is een noodzakelijk kenmerk van veel bedrijven geworden. We vergelijken het oude model (Ford) met het nieuwe.

Productie volgens Henry Ford

Fordisme was het systeem dat de autofabrieken van Henry Ford aan het begin van de twintigste eeuw formuleerden. In een Fordistische fabriek werkten werknemers aan een productielijn. Ze voerden gespecialiseerde repetitieve taken uit. Elke werknemer concentreert zich op één taak, waarbij proces- en kostenoptimalisatie leidend zijn, meestal in de context van een gigantische massaproductie-faciliteit. Het kon zich niet snel aanpassen aan veranderende eisen.

Flexibele specialisatie

Flexibele specialisatie of flexibele productie vraagt om een meer gedecentraliseerde en aanpasbare organisatie. Het past zich snel aan aan een veranderende markt. In een snel veranderende wereld  flexibele bedrijven flexibele processen, zowel in productie als in dienstverlening. Sommige mensen gebruiken de term ‘Post-Fordisme’ wanneer ze flexibele specialisatie bedoelen. Ze gebruiken de term omdat deze het systeem volgde dat de voertuigfabrieken van Henry Ford formuleerden.

Post-fordisme (wikipedia)

De term kan ook verwijzen naar een alternatief productiemodel. Het model is gebaseerd op de spreiding van de productie tussen veel verschillende producerende bedrijven, d.w.z. producenten. De producenten kunnen samen snel reageren op veranderende omstandigheden en eisen in de markt. Dit artikel richt zich op de betekenis van de term wanneer deze naar één bedrijf verwijst. Met andere woorden, één bedrijf met multi-geschoolde werknemers en multi-use apparatuur.

Flexibel team

Flexibele specialisatie een effectieve strategie als u een flexibel team inzet. In deze context betekent de term ‘flexibel team’ een team met veel multi-geschoolde werknemers. Met andere woorden, elke werknemer is ‘flexibel’ in wat hij kan doen. Daarover in dit blog (linkje) meer. Het moge duidelijk zijn dat flexibele specialisatie andere eisen stelt aan uw workforce en een meer strategische benadering van arbeid vraagt. The Admin People hebben Staffing as a Service ontwikkeld om deze behoefte optimaal in te vullen.