Select Page

De eerste verandering die ik je aanbeveel is om de organisatie, van het arbeidspotentieel, te zien als een bedrijfskundig proces. Grote organisaties hebben daar al veel ervaring mee en het is waardevol om die ervaring ook toe te passen in jouw organisatie. Feitelijk is alles een proces, een herhaling van aan elkaar geschakelde acties (al dan niet door reacties).

Processen bieden houvast. Wie ze herkent, en ziet waar het proces verstoord wordt, is in staat om makkelijker wijzigingen aan te brengen. Als je dat inzicht kunt creëren binnen het “personeelsproces” gaat dat talloze kleine en grote verbeteringen oplossen.  Het doel is om de onderneming én de medewerker zo effectief mogelijk te laten samenwerken. Wat kan of moet er aangepast worden om een zo hoog mogelijke efficiency te krijgen? Je zou kunnen zeggen dat we het proces eerst meer lean maken en kijken naar output.  

Werknemers zijn essentieel voor het proces van de onderneming. Zowel ondernemingen als werknemers leren, leren dingen af, hebben succes, hebben missers, en worden beïnvloed van door elementen van buitenaf. Uiteindelijk vormen ze zich. Een bedrijf ontwikkelt zich en gaat soms als reactie heel andere dingen doen. Een werknemer ontwikkelt competenties binnen en buiten zijn werk. Ook hij is aan verandering onderhevig en heeft steeds minder de behoefte om levenslang hetzelfde te doen.  

De werknemer (en werkgever) worden door ons uitgedaagd om goed te kijken of het proces, waar iemand in zit, nog wel het juiste is. Samen ontdekken welke kansen het werkzame leven allemaal biedt, gegeven de beroemde omstandigheden. Veranderingen in het bedrijf of het privéleven kunnen aanleiding zijn om “het proces” aan te passen.  

Hoe kun je een onderneming en een medewerker zo effectief mogelijk laten samenwerken? Welke tools kun je inzetten om vanuit een economisch perspectief voor beide partijen zo goed mogelijk te organiseren? Die vragen vormen de basis van ons model. Een model waarin we de huidige en toekomstige behoefte van de werkgever en vice versa de werknemer in kaart brengen. 

Het vraagt enige oefening om een proces te herkennen. Laat ik dat verduidelijken met een voorbeeld: 

’s Ochtends opstaan is ook een proces (voor de één wat uitdagender dan voor de ander). De prikkel van de wekker stuurt een signaal naar je hersenen. Vervolgens zwaai jij, je benen uit het bed. Dan is het tijd voor douchen, tandenpoetsen, aankleden, eten en op pad. Dat is elke dag hetzelfde. Nu is dit een laboratorium voorbeeld. 80% van Nederland slaat 3 keer op de snoozer en worstelt daarna pas het bed uit. Tot je het proces verandert en bijvoorbeeld de wekker aan de andere kant van de slaapkamer zet. 

Als je wilt stoppen met roken dan zegt men vaak: ”je moet de routine doorbreken”. Eigenlijk zegt men dat je jouw processen moet aanpassen. 

Softdrink Producent Red Bull kwam erachter dat hun marktaandeel zo groot werd dat ze niet meer konden groeien. Toen ze dat koppelden aan het groeiende verzet tegen ongezonde drankjes, besloot het bedrijf hun sportsponsoring om te zetten in actieve deelname. Mede op basis daarvan heeft Red Bull zich te ontwikkelt tot een sport-mediabedrijf. Sinds 2019 wordt het grootste gedeelte van het resultaat behaald uit deze activiteit.