Select Page

Staffing As A Service

Door slimme combinaties van vaste en flexibele arbeid te koppelen aan uw bedrijfsdoelstellingen ontstaat een duurzaam renderend personeelsbeleid

Staffing As A Service zorg voor meer rust in uw personeelsbezetting en maakt uw organisatie wendbaarder. Daardoor past uw bedrijf zich sneller aan aan veranderende omstandigheden.

Harold van Aart

Staffing as a Service in het kort

Inventarisatie

We beoordelen de personeelsbehoefte van uw organisatie op korte en lange termijn.

Actieplan

We ontwikkelen een actieplan waarin we beschrijven hoe deze behoefte gaat worden ingevuld.

Implementatie

Opleiding, training, persoonlijke begeleiding, in- en outplacement, tijdelijke professionals en een functionerende flexibele schil.

Duurzaam

Duurzame inzetbaarheid gaat over slim investeren in arbeidspotentieel.

Duurzaam gaat over het zoeken naar de optimale balans tussen wat je aan kwaliteiten nodig hebt op de langere termijn, en het potentieel dat je zoekt. Als onderneming kijk je over je eigen grenzen heen. Je hebt oog voor de arbeidsmarkt. Je haalt er niet alleen potentieel uit, je voegt ook potentieel toe. Dit doe je door medewerkers, waar nodig, op te leiden zodat ze kansrijk op de arbeidsmarkt blijven.

Je draagt op die manier als werkgever bij aan het gezond houden van het arbeidspotentieel, dat je zelf immers op termijn weer nodig kan hebben. Een goed beeld bij de plannen voor je eigen organisatie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is daarin cruciaal. 

Staffing as a Service biedt als dienst de mogelijkheid om die uitvoering uit te besteden aan een arbeidsmarktspecialist die al de aspecten van instroom, door- en uitstroom voor je beheerst. 

Flexibel

Banen voor het leven bestaan niet meer en werknemers voor het leven evenmin. Met Staffing As A Service heeft u een geoptimaliseerde toolbox om op die verandering in te spelen. Werknemers worden gestimuleerd om te werken vanuit hun passie en wensen. Daardoor ontstaat een soepele in-, door- en uitstroom van werknemers, zonder de belangen en mogelijkheden van de onderneming daarbij uit het oog te verliezen.

Personeel is in dienst bij u of bij ons, waarbij wij de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer faciliteren. Dat geeft de onderneming én de werknemer zekerheid. De arbeidsmarktspecialist ondersteunt de werknemer met een training of opleiding die past bij de doorstroom binnen of buiten de organisatie.

Met de medewerker wordt op basis van de businesscase van de onderneming gekeken welke mogelijkheden er voor de toekomst zijn en of daar al dan niet specifieke training, opleiding of omscholing voor nodig is. Dit maximaliseert de wendbaarheid en weerbaarheid van uw bedrijf en voorziet in duurzame inzet.

Renderend

Werkgevers krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, waaronder de taak om de werknemer interessant te houden voor de arbeidsmarkt. Binnen Staffing as a Service vullen we die verantwoordelijkheid in op een manier waarop uw organisatie optimaal profiteert van die ontwikkeling.

Staffing as a Service zorgt ervoor dat er in een vroegtijdig stadium actief wordt gewerkt aan het toekomstperspectief van de medewerker, ongeacht de vraag of dat binnen of buiten de organisatie is. Daardoor weten we precies wanneer een werknemer zich ontwikkelt of doorgroeit in de organisatie of daarbuiten. In dat laatse geval weten we precies wanneer we de rol moeten overdragen aan zijn opvolger.

De investering in die werknemer is niet weg, wanneer je investeert in scholing. Via Staffing as a Service profiteer jij van een bijgeschoolde werknemer die nóg niet bij je werkt. Dit werkt kostenbesparend op scholing, op door- en op uitstroom van werknemers. Voor elke werkgever die aan Staffing as a service deelneemt, kunnen tekorten binnen het personeelsbestand vroegtijdig worden opgelost.

Innovatief

Staffing As A Service is innovatie. Door buiten de traditionele kaders te kijken naar het resultaat van arbeid in uw organisatie maken we verrassende combinaties tussen de workforce binnen en buiten uw organisatie. Daarbinnen vind een verschuiving plaats van het traditionele uitgangpunt van functieomschrijvingen naar rol gebaseerde taken en verantwoordelijkheden. 

Het actieplan past binnen de opkomende trend van de zelflerende en -sturende organisatie. Daarin neem elke werknemer de verantwoordelijkheid, waarbij we het principe hanteren dat een werknemer een optimale bijdrage levert aan het resultaat, binnen of buiten de organisatie, en toch blijft werken aan zijn vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Dit vervangt de traditionele hiërarchische structuur naar een lean management dat wendbaar kan inspelen op de invloeden uit de markt.

De nieuwste blogs

Personeelsbeleid is een bedrijfskundig proces

Personeelsbeleid is een bedrijfskundig proces

De eerste verandering die ik je aanbeveel is om de organisatie, van het arbeidspotentieel, te zien als een bedrijfskundig proces. Grote organisaties hebben daar al veel ervaring mee en het is waardevol om die ervaring ook toe te passen in jouw...

Kunnen we leren?

Kunnen we leren?

Dit blog gaat over verandering. Grofweg zijn er twee soorten van veranderingen: Een verandering als keuze of gedwongen door de omstandigheden. Welke van de twee het ook is: Verandering is een proces. Je zet het in, doet ervaring op en past het aan op basis van de...

Help! Mijn medewerker neemt ontslag!

Help! Mijn medewerker neemt ontslag!

Wat doet u als uw cruciale medewerkers morgen hun ontslag indienen? Het is niet iets waar ondernemers aan denken, maar het gebeurt elke dag bij grote en kleine bedrijven. Hoe loyaal uw medewerkers ook zijn, er is geen manier om te voorspellen wanneer iemand vertrekt...

Aanmelden voor onze nieuwsbrief