Select Page

Strategische HR bestaat voor een groot deel uit cijfers interpreteren. We doen voorspellingen op basis van de samenhang tussen verzuim, lengte dienstverband en functieprofielen. Dat is een reactieve benadering. Hoeveel beter is het om proactief de behoefte van werknemers in kaart te brengen? Verzuim en ontslag worden bijna altijd ingegeven door emoties en moeilijk meetbare omstandigheden. Je houd de vinger beter aan de pols door actief te luisteren. Hoe doe je dat, actief naar je werknemer luisteren? En waarom is het waardevol?

Het is belangrijk om actief naar je medewerkers luisteren, liefst wekelijks of zelfs dagelijks. Houd regelmatig een vinger aan de pols en check of je medewerkers goed in hun vel zitten, vooral in deze tijd. Zo maak je echt verbinding met je medewerkers en kun je ze de juiste middelen bieden om hun werkplezier en prestaties te optimaliseren. Loopt er iets niet goed, dan ben je direct gealarmeerd. Zorg dat je die feedback niet alleen maar aanhoort, maar ook registreert. Vervolgens combineer je, organisatiebreed, de data die je hebt verzameld.  Zie je bepaalde zaken terugkomen? Dan ga je op zoek naar de achterliggende oorzaak. Dat noemen we de closed loop.

Het kan zijn dat er meer onderzoek nodig is. Dan maken we onderscheid tussen strategisch, tactisch en operationeel onderzoek. Krijg je via het monitoren bijvoorbeeld signalen binnen over een specifiek thema? Daar kun je de traditionele medewerker onderzoekmethode prima voor gebruiken. Middels jaarlijkse vragenlijsten aan jouw complete werknemersbestand. Als een onderzoek een kortere scope kan hebben, bijvoorbeeld omdat een proces niet lekker loopt, doe je procesonderzoek. In dat geval ga je niet al je medewerkers vragen hoe zij dat proces ooit ervaren hebben. Je bevraagt alleen de medewerkers die op dat moment in die situatie zitten of het net hebben afgerond. Valt er een probleem op binnen een afgesproken proces? Kies dan voor de dialoog.

Deze onderzoeken zijn nuttig en het mooie ervan is ook dat ze ons in verbinding brengen met onze werknemers. We gaan nog actiever naar hen luisteren. Wellicht brengt dat ons naar een organisatiecultuur waarin medewerkers en leidinggevenden het belangrijk vinden om de tijd te nemen om de ander echt te willen begrijpen. Het leidt tot tevreden werknemers, minder verzuim en minder ontslagbrieven.

Zoek je verdieping bij dit onderwerp? Lees dan het uitgebreide blog over minder verzuim door beter te luisteren.