Select Page

Dit blog gaat over verandering. Grofweg zijn er twee soorten van veranderingen: Een verandering als keuze of gedwongen door de omstandigheden. Welke van de twee het ook is: Verandering is een proces. Je zet het in, doet ervaring op en past het aan op basis van de interactie tussen keuze en omstandigheden. Door de interactie tussen deze twee zal het proces op een bepaalde manier verlopen, anders verzet de omgeving zich tegen de verandering.

Ook de arbeidsmarkt verandert. Waar we al jaren met elkaar praten over meer flexibiliteit, een leven lang leren en mensen fit houden voor de arbeidsmarkt, wordt in deze crisis in ieder geval duidelijk dat de omstandigheden de deelnemers in het proces dwingen tot aanpassing. Daar zitten overigens hele mooie voorbeelden tussen van mensen die bewust kiezen voor een ander vakgebied, mensen die tijdelijk totaal ander werk kiezen of die teruggaan in hun oude vak.

Grote veranderingen gaan langzaam.

Elke stap die we zetten heeft gevolgen voor onze samenleving. Het is goed om die veranderingen te monitoren en waar nodig bij te sturen. Een aantal zaken kunnen we op korte termijn oppakken. Het juiste sentiment is er op dit moment, en er is meer draagvlak dan voorheen.

We zien de effecten van minder reizen direct op het milieu: Schonere luchten, minder herrie, minder uitstoot. De meeste mensen ervaren dat als positief, dus de bereidheid om te veranderen wordt gevoed met positieve impulsen. Gaan we nu met zijn allen meer met het openbaar vervoer (wanneer dat kan)? Gaan we massaal onze auto’s omruilen voor elektrisch?

“We zien de natuur opleven. Gaan we ons nu gelijk groener gedragen?”

Daarmee krijgt de ongemakkelijke situatie van de coronacrisis een onverwacht plezierig neveneffect: we hebben geleerd dat het anders kan! Waarom dan niet vanuit deze kans gaan kijken hoe we dit in een blijvende vorm kunnen gieten? Bij voorkeur wel op een manier dat het “geheel der veranderingen” een beter perspectief geeft dan voorheen.

Als het moet, dan kunnen we 

Een voorzichtige conclusie is: als het moet dan kan het. Dan zijn de regels of het normale gebruik ineens niet meer heilig. Maar het geeft ook exact weer waar het begrip flexibiliteit over gaat: je aanpassen aan de veranderende omstandigheden.
Ik schrijf dit blog om inzicht te geven in de veranderende wereld van ons arbeidspotentieel. Hoe we toegroeien naar een leven lang werken, met plezier en uitdaging, door bestaande principes anders te zetten en nieuwe initiatieven in te passen. Als we een gezonder arbeidspotentieel willen hebben, moeten we essentiële veranderingen doorvoeren. We waren nog nooit zo toe aan deze verandering als nu en de omstandigheden waren nog nooit zo gunstig. Doe jij mee?