Select Page

Een flexibel team zorgt voor veel stabiliteit

07/01/2020
Flexibiliteit in de organisatie kan je op een tweetal manieren definiëren. Het heeft betrekking op de flexibiliteit van teams of van de organisatie. De eerste helft van dit artikel beschrijft ‘flexibele teams’ als het gaat om multi-geschoolde werknemers. Een flexibel team is een team dat verschillende functies kan uitvoeren; het is een groep multi-geschoolde werknemers. De tweede helft beschrijft een personeelsbestand dat zich aanpast aan het bedrijfsvolume. Als de werkvoorraad toeneemt, groeit het personeelsbestand. Aan de andere kant krimpt het personeelsbestand wanneer er minder werk is. “Een flexibel team is en groep werknemers die begrijpt hoe ze verschillende taken en functies binnen een bedrijf kunnen uitvoeren.” “Een flexibel personeelsbestand groeit in aantal om op elk gewenst moment aan de behoeften te voldoen en krimpt wanneer de grotere omvang niet langer nodig is.” Flexibel team
Werkgevers geven de voorkeur aan een flexibel team omdat ze het bedrijf snel kunnen aanpassen aan de veranderende markt. Werknemers daarentegen geven de voorkeur aan vastigheid, omdat ze werkzekerheid en voordelen willen.

De KEY employee

Een KEY employee’ is iemand die cruciaal is voor het welzijn van een bedrijf. Als die persoon vertrekt, kan het bedrijf aanzienlijk lijden. Dat is een aanmerkelijk bedrijfsrisico, dat te ondervangen is door werknemers met veel verschillende vaardigheden in dienst te hebben. Bedrijven met werknemers met meerdere vaardigheden hebben doorgaans minder personeelsproblemen. Sommige werkgevers hebben voor dit doel zelfs uitgebreide cross-trainingsprogramma’s. Ze trainen hun werknemers zodat ze kunnen ingrijpen als een colleg wegvalt.

Flexibele specialisatie

Sommige werkgevers hanteren een strategie die we ‘Flexibele specialisatie’ noemen. Het is een bedrijfsstrategie die bedrijven concurrerender maakt. Onderdeel van een flexibele specialisatiestrategie zijn werknemers met meerdere vaardigheden en multifunctionele machines, apparaten en apparatuur.

Flexibel personeelsbestand – groeiend / krimpend

De term ‘flexibel personeelsbestand’ verwijst naar de grootte van het personeelsbestand; in het bijzonder een workforce die groeit en krimpt naar de behoefte van het bedrijf. Met andere woorden, wanneer het bedrijfsvolume stijgt, groeit het personeelsbestand. Omgekeerd, wanneer het bedrijfsvolume afneemt, krimpt het personeelsbestand. Hiervoor maakt de organisatie gebruik van een flexibele schil. Het ontslaan van vast personeel is, in de regel, niet eenvoudig. Het kan ook extreem duur zijn.

Flexibel personeel

Als alternatief voor vast personeel, hanteren bedrijven een strategie die we ‘Flexible Staffing’ noemen. Met Flexible Staffing gebruikt de werkgever deeltijdwerkers, onafhankelijke contractanten en uitzendkrachten. Het is een effectieve strategie om flexibel personeel in te zetten. Dat gebeurt bij veel bedrijven op een Ad Hoc-basis. In sommige gevallen is dat een waardevolle oplossing, maar in onze ervaring ook wel een kostbare: Het werven en inwerken van (tijdelijke) krachten kost veel tijd en geld. Staffing As A Service van The Admin People is een strategische methode om die kosten te minimaliseren.