Select Page

Inleiding

Het jaar 2020 gaat de boeken in als het jaar met een wereldwijde pandemie. Hele bedrijfstakken zijn stil gevallen, steunmaatregelen moeten er voor zorgen dat bedrijven niet massaal omvallen. “Waar is de stip aan de horizon?”, vragen veel ondernemers zich af. “Hoe ziet de toekomst eruit, wanneer kan ik weer van start?” en misschien wel op korte termijn: “Lukt het mij om met de steun deze periode te overleven?”

Deze crisis zagen we niet op tijd aankomen. Dat is het kenmerk van een crisis: Je ziet ze meestal niet aankomen, anders had de onderneming al actie kunnen ondernemen. Dit is de tweede crisis in zeven jaar tijd. Wennen doet het niet; ons overkomen wel. Dat vraagt van jou als ondernemer heel veel improvisatie vermogen. Het is ook enorm spannend.

Realiteit is wel dat door globalisering, impact van social media en internet, automatisering er sneller een volgende “situatie” zich zal voordoen: Lokaal, regionaal, landelijk of wereldwijd.
Het nieuwe normaal is dat ondernemers frequenter en directer zullen worden geraakt door ontwikkelingen om je heen. Onvoorspelbaar maar met impact. Dat is het nieuwe normaal.

Hieronder geven wij u 5 gouden tips over hoe u de organisatie zo kan inrichten dat u beter bestand bent tegen de “elementen van buitenaf”. Deze tips maken uw organisatie flexibeler en tegelijkertijd zorgt het ervoor dat u duurzame inzetbaarheid en binding toch verankert.

TIP 1 Circulaire Personeelsplanning

Strategische personeelsplanning had u wel eens van gehoord. Circulaire personeelsplanning is het model voor de toekomst. U heeft vast gehoord van de circulaire economie. Kern: duurzaam. Grondstoffen terugwinnen, onderdelen opnieuw gebruiken of iets ook voor een andere toepassing gebruiken. Circulaire personeelsplanning levert duurzame werkgelegenheid op. U kent u eigen plannen, uw groeidoelstellingen. Wat heeft u nu en in de nabij toekomst nodig aan competenties. Match dat met wat u in huis heeft en blijf dat ook doen. Competentiemanagement is binnen circulaire personeelsplanning het sleutelwoord.

U zorgt ervoor dat uw bedrijfsdoelstelling en de daarbij benodigde competenties op elkaar afgestemd blijven. Het vraagt van u en de medewerker een actieve samenwerking om competenties te ontwikkelen die nodig zijn.

TIP 2 Richt uw aandacht op de strategische functies

We zijn gewend om te denken in vaste banen. Een vast contract geeft binding. Veel vaste contracten maken een organisatie ‘stijf” in plaats van flexibel. Wij hebben als doel personele bezetting te organiseren. Voor ons is het van strategisch belang om de juiste mensen in dienst te hebben. Uw doel is om iets te produceren. Dan is het van strategisch belang om machines te hebben. Zonder die machines geen bestaan. Binnen uw organisatie zijn rollen aanwezig die van strategisch belang zijn voor de organisatie. Dat verschilt per bedrijf.

Het is belangrijk om die functies binnen uw organisatie goed te verankeren. ‘Binding’ noemen we dat in de volksmond. Dat gaat verder dan een vast dienstverband. Die bevat namelijk een ontbindingsclausule voor de medewerker, de opzegtermijn. Investeer veel in de mensen die voor u van strategisch belang zijn of zullen worden. Binding wordt sterker beïnvloedt door oprecht gevoel van waardering, bezig zijn met zaken die er toe doen en uitdaging dan een contract. Tip 1 helpt u deze mensen te identificeren. Tip 2 zorgt ervoor dat die mensen ook blijven.

TIP 3 Tel uw competenties

Stop met denken in functies. De f2 toets op uw computer is een functietoets. Druk erop en er gebeurt iets. Maar de rol van de computer is veel omvangrijker dan dat. Medewerkers ontwikkelen zich continu. Via het werk, via sociale activiteiten, door levenservaring, door te leren. Competenties ontwikkelen zich ook als vanzelf.
Maak van al uw medewerkers een competentie paspoort en voer regelmatig gesprekken. Geen functionering of beoordelingsgesprekken. Functies hebben taken die een medewerker niet liggen. Die taken die de medewerker niet leuk vindt, wordt over gesproken. De andere taken gaan namelijk als vanzelf. Wat heeft u liever? Een medewerker die met plezier een paar taken doet en in het geheel iets toevoegt aan uw organisatie of iemand die precies binnen de lijntjes kleurt?

In een rol laat uw medewerker meer van zichzelf zien. Daar heeft u baat bij. U ontdekt competenties. Competenties ontwikkelen zich door. Al werkende ziet u wie u in welke rol binnen uw bedrijf kunt zetten op de korte of lange termijn. Tip 3 helpt bij de forecasting van Tip 1, Tip 3 helpt u ook keuzes te maken wie tot de strategische kern hoort zoals besproken in Tip 2.

TIP 4 Denk als Uber, AirBnB, Felyx en/of GreenWheels

Gaat het leven over ‘bezit’ of ’toegang hebben tot’. De oorspronkelijke reden waarom ze het leven hebben gezien:

  1. Uber: Waarom gebruiken we geen ‘gewone’ auto’s voor taxiritten?
  2. AirBnB: Ik ben op vakantie, dan kan iemand anders in mijn huis. Verhuur levert geld op, extra accomodaties en veiligheid voor de verhuurder.
  3. Felyx: Zelf een scooter kopen of ergens een scooter pakken en huren. Geen langdurige verplichting, geen onderhoudskosten en ruimte in de schuur. Je betaalt alleen wat je gebruikt.
  4. GreenWheels: Koop een auto, zet hem meer dan 50% stil of pak een auto die past bij wat je gaat doen en betaal voor het gebruik ervan. Je hebt altijd de juiste auto, geen vaste lasten en geen grote investering. Wel altijd toegang tot vervoer van welk formaat dan ook.

Het is slechts een bloemlezing van alle initiatieven die zijn ontstaan rondom het begrip ‘niet meer zelf hebben’ en duurzaam denken en handelen.

Wel eens aan gedacht om jouw organisatie ook zo te gaan runnen? Durf zo te gaan denken. Bepaal welke rollen in je organisatie je kunt verüberen.

Ben je zover dat je iets met Tip 1 t/m 3 wil gaan doen, dan hoort Tip 4 daarbij. Het helpt je bij Tip 1 om super flexibel te worden. Wie wil dat nu niet, als ondernemer, met alle hobbels die er regelmatig zijn. Het helpt je focus houden op Tip 2, hou je strategische functies in de gaten. Het geeft maximale toegang tot competenties en zo ondersteunt het Tip 3.

Het vergt een goede organisatie; overzicht over de markt. Het vraagt om een netwerk dat onderhouden moet worden. Je hebt als onderneming ondersteuning nodig om competenties te ontwikkelen. Maar je wilt ook ervoor zorgen dat medewerkers en hun competenties die niet nodig zijn, op een logische plek terecht komen. Een rol die past bij wat zij goed kunnen.

Dat kan je zelf organiseren, maar dat kost veel tijd. Besteedt dat organiseren uit aan specialisten. Het is niet je kerncompetentie. Jou organisatie heeft misschien niet een top behoefte aan competenties. Maar je moet wel dezelfde organisatie optuigen, want je wil wel maximale toegang hebben. Dat is logisch. Zoek een partner die gespecialiseerd is om je op alle fronten die in de tips genoemd zijn te ondersteunen. Een integrale ondersteuning van één partner op alle aspecten is beter dan per onderdeel.

TIP 5 Kom in actie

Je kunt bedenken dat tip één tot en met vier waardevol zijn voor jouw organisatie. Dan rest voor jou slecht één tip: Kom in actie! En als je over die actie eens wilt brainstormen, neem dan contact met ons op!