Select Page

Staffing as a Service in het kort

Staffing as a service  is interessant voor bedrijven die op zoek zijn naar duurzame inzet en sociale innovatie voor hun arbeidskapitaal.

Met een bedrijfsbrede inventarisatie leggen we een rechtstreekse link tussen uw doelen en de bijbehorende personeelsplanning.

Voor de flexibele schil aan werknemers die daaruit komt maken we een maatwerk oplossing die breder kijkt dan alleen uw organisatie. Zo combineren we op unieke wijze tijdelijke bezetting met duurzame inzet.

Duurzaam

Duurzame inzetbaarheid gaat over slim investeren in arbeidspotentieel. Duurzaam gaat over het zoeken naar de optimale balans tussen wat je aan kwaliteiten nodig hebt op de langere termijn, en het potentieel dat je zoekt. Als onderneming kijk je over je eigen grenzen heen. Je hebt oog voor de arbeidsmarkt. Je haalt er niet alleen potentieel uit, je voegt ook potentieel toe. Dit doe je door medewerkers, waar nodig, op te leiden zodat ze kansrijk op de arbeidsmarkt blijven. Je draagt op die manier als werkgever bij aan het gezond houden van het arbeidspotentieel, dat je zelf immers op termijn weer nodig kan hebben. Een goed beeld bij de plannen voor je eigen organisatie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is daarin cruciaal. 
 
Staffing as a Service biedt als dienst de mogelijkheid om die uitvoering uit te besteden aan een arbeidsmarktspecialist die al de aspecten van instroom, door- en uitstroom voor je beheerst. 

Bedrijfsoverstijgend

Banen voor het leven bestaan niet meer. De oplossing voor het vergroten van de flexibiliteit van het bedrijf is om het groter te zien. Staffing as a Service voorziet in een soepele in-, door- en uitstroom van werknemers. Werknemers worden gestimuleerd om te werken vanuit hun passie en wensen. Zonder de belangen en mogelijkheden van de onderneming daarbij uit het oog te verliezen. 
 
Arbeidsplaatsen die een tijdelijk of flexibele aanstelling inhouden kunnen op die manier omgezet worden in een vaste overeenkomst bij de arbeidsmarktspecialist. Dat geeft de onderneming én de werknemer zekerheid. De arbeidsmarktspecialist ondersteunt de werknemer met een training of opleiding die past bij de doorstroom binnen of buiten de organisatie. Met de onderneming wordt op basis van het ontwikkelingsplan van de medewerker gekeken welke mogelijkheden er voor de toekomst zijn en of daar al dan niet specifieke training, opleiding of omscholing voor nodig is. Dit maximaliseert de wendbaarheid en weerbaarheid van jouw bedrijf en voorziet in duurzame inzet. 

Kostenbesparend

Werkgevers krijgen steeds meer verantwoordelijkheden doorgeschoven. Zo ook de verantwoordelijkheid om de werknemer interessant te houden voor de arbeidsmarkt. Zonder een overkoepelend mechanisme voelt dat als investeren in werknemers waar anderen van profiteren. Staffing as a Service zorgt ervoor dat er in een vroegtijdig stadium actief wordt gewerkt aan het toekomstperspectief van de medewerker, ongeacht de vraag of dat binnen of buiten de organisatie is.

De investering in die werknemer is niet weg, wanneer je investeert in scholing. Via Staffing as a Service profiteer jij van een bijgeschoolde werknemer die nóg niet bij je werkt. Dit werkt kostenbesparend op scholing, op door- en op uitstroom van werknemers. Voor elke werkgever die aan Staffing as a service deelneemt, kunnen tekorten binnen het personeelsbestand vroegtijdig worden opgelost.

Sociale Innovatie

Deze fase noemen wij het Adjust traject. Hierbij gaat het niet om een reorganisatie maar om het doorlichten van de organisatie op strategische niveau. Daarbinnen vind een verschuiving plaats van het traditionele uitgangpunt van functieomschrijvingen naar rolgebaseerde taken en verantwoordelijkheden. Elke rol krijgt een directe link naar de waarde die deze toevoegt aan de missie van de organisatie.

Het actieplan past binnen de opkomende trend van de zelflerende en -sturende organisatie. Daarin neem elke werknemer de verantwoordelijkheid. Dit vervangt de traditionele hiërarchische structuur naar een lean management die wendbaar kan inspelen op de invloeden uit de markt.

Ons team

Harold van Aart

Harold van Aart

Staffing As A Service

Harold heeft jarenlange ervaring in de HR. Dankzij zijn ervaring en doortastendheid komt hij snel tot de kern van de zaak. Hij verbindt zich snel aan de inhoud van het HR werkveld en is snel in staat om complexe situaties in de goede richting te krijgen. Zijn inventiviteit stelt hem in staat meerdere wegen te zien, zijn gepassioneerdheid voor het vak stimuleert het team om het beste resultaat te bereiken.

Naomi Krosenbrink

Naomi Krosenbrink

The AdminPeople

Naomi heeft ervaring met het opzetten van een eigen bedrijf en het opbouwen van een groep medewerkers. Gedrevenheid, spontaniteit, sociaal en creatief zijn, zijn de meest in het oog springende competenties. Naomi voelt situaties feilloos aan, kan collega’s goed overtuigen en zo in beweging krijgen. Naomi volgt ontwikkelingen, trends en gebeurtenissen en weet die snel te vertalen in advies, acties en uitvoering.

Erik Camman

Erik Camman

Business Developer

Erik is als Business Developer betrokken bij meerdere bedrijven in HR, opleiding en ontwikkeling. Zijn brede ervaring en interesse helpt hem knelpunten snel te identificeren en op te lossen. Daarmee legt hij de basis voor een duurzaam bedrijfsklimaat.

De nieuwste blogs

De arbeidsmarkt in een historisch perspectief

De arbeidsmarkt in een historisch perspectief

Om de weg naar een beter arbeidspotentieel te begrijpen is een stukje historie van het ontstaan van ons huidige model wel praktisch. Immers, wie weet waar hij vandaan komt kan zich een beter beeld vormen van waar hij naar toe wil. In deze blog beschrijven we de...

Wat verandert de Coronacrisis aan de arbeidsmarkt?

Wat verandert de Coronacrisis aan de arbeidsmarkt?

Het jaar 2020 gaat de boeken in als het jaar met een wereldwijde pandemie, die de hele bestaande wereldorde en economie hard raakt. Bedrijfstakken zijn stil gevallen en regeringen hebben steunmaatregelen ingezet om bedrijven overeind te houden. Thuiswerken is de norm...

Personeelsbeleid is een bedrijfskundig proces

Personeelsbeleid is een bedrijfskundig proces

De eerste verandering die ik je aanbeveel is om de organisatie, van het arbeidspotentieel, te zien als een bedrijfskundig proces. Grote organisaties hebben daar al veel ervaring mee en het is waardevol om die ervaring ook toe te passen in jouw...

Aanmelden voor onze nieuwsbrief